Lekker ridebukse i Pikeur kvalitet. 4 veis strech og helskinn.