Oppfølging og omstopping av ny sal

Oppfølging og omstopping av ny sal

Hvordan følge opp en ny sal.

1. Etter 8- 12 uker kan det være at salen trenger en justering av salmaker. Når salen er ny vil ullstoppen sette seg den første tiden. Det kan også være at du sitter skjevt, eller om hest og rytter påvirker salen til å ligge skjevt, vil salen lett forme seg og legge seg til den ene siden. Salen kan også bli for vid når ull presses sammen. Da vil salen legge seg for langt ned mot manken og ofte vippe i bakkant. Hesten kan også sette muskler og legge seg ut. Da må man justere bommen eller ta ut noe stopp. Det kan være mange årsaker til at hesten endrer form eller muskulatur, men det er viktig å få justert salen. Når salmaker har rettet opp salen, vil den være mindre påvirkelig når ullen allerede har satt seg.


Det som er sikkert er at alle saler, uansett merke og type vil endre seg over tid. Ullstopp endrer seg raskest, mens saler med skumgummi holder seg lengst. Ullstopp kan derimot alltid justeres og stoppes om, noe man ikke kan med skumgummi stopp. Saler som er luftfylte med Flair system, holder lenge og kan etterjusteres.

2. Gå aldri opp fra bakken ved kun å trå i stigbøylen. Salen vil etter tid helt sikkert legge seg over på siden og bli skjev. Om dette skjer er det viktig å merke seg at dette ikke er grunn til reklamasjon. Når man går opp på hesten, må man benytte noe å stå på om man har mulighet. Dette av hensyn både for hest og sal, og for å begrense problemer. Saler som ligger skjevt påvirker hesten slik at den ikke kan arbeide korrekt og vil få ryggproblemer.

4. Rytter har også et ansvar.  Noen rir hesten i feil form og påvirker derfor rygg og muskulatur på en negativ måte. Andre faktorer som kan påvirke hestens rygg er beinproblemer, stølhet, feil bitt, feil hovvinkling osv. Ved øm rygg er det ofte lett å legge skyld over på salen og ikke se sine egne feil, men dette er forhold en trenet rytter vil kjenne til.  Derfor er det viktig å eliminere slike forhold før man eventuelt reklamerer på salen.

5. Alle saler, uansett merke bør sjekkes av salmaker minst 1 gang i året. Ofte er det bare enkelte små justeringer i ullstoppen som skal til for at rytter og hest skal fungere optimalt. Dette bør gjøres rutinemessig og er en viktig del av det å ta vare på hesten sin. Dette er skadeforebyggende og gir de beste arbeidsforhold for hesten under salen. Du som rytter vil også lykkes i din trening og ridning med en fornøyd hest.
Pris på omstopping varierer fra sal til sal og hvor mye som må gjøres. Normalt koster en omstopping mellom kr. 1200.- og 1800,-. Kjøring vil komme i tillegg og du ikke leverer salen til oss i Kr.Augustgt. 6 i Oslo.

Alle som kjøper en sal som er tilpasset av saltilpasser eller salmaker må være klar over at tilpassingen er gjort til hesen slik den var da tilpassingen fant sted. Derfor tegner vi alltid av hesten ved salkonsultasjon. Siden både hester og saler endrer seg. og mange hester rides av ulike ryttere, må den enkelte hesteeier selv sørge for å få nødvendig hjelp av saltilpasser eller salmaker hvis salen ikke lenger ligger like godt.  Alt av omstopping/oppstopping, justering av bomvidder og saltilpassing etter at salen er kjøpt er vedlikehold av salen og skal dekkes av kjøper. Selger tar kun ansvar for reklamasjoner.
Ta alltid godt vare på garantikort og kvittering ved kjøp av sal.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *